Το Ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου (Ι)

Το Ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου (Ι)

photo: Γεώργιος Δεπόλλας

Βρήκα μια μικρή εκκλησία όλο τρεχούμενα νερά και την κρέμασα
στον τοίχο. Τα μανουάλια της είναι πήλινα και μοιάζουν με τα δά-
χτυλά μου όταν γράφω. Από το πως αστράφτουν τα τζάμια καταλα-
βαίνω αν πέρασε άγγελος. Και συχνά κάθομαι τ’ απογέματα έξω
στο πεζούλι και κρατιέμαι στις κακοκαιρίες όπως το γεράνι.

(Ο. Ελύτης)