Στη σιωπή …

Στη σιωπή …

photo: Sebastiao Salgado

Τα δάση προηγούνται των λαών, οι έρημοι τους ακολουθούν…

(Σατωβριάνδος, François-René de Chateaubriand, 1768-1848, Γάλλος ποιητής & πολιτικός)