Διαγωνισμός Φωτογραφίας “Winter” από την Blank Wall Gallery

Διαγωνισμός Φωτογραφίας “Winter” από την Blank Wall Gallery

Διαγωνισμός Φωτογραφίας
“Χειμώνας”
από την Blank Wall Gallery

Ο Χειμώνας είναι για πολλούς αγαπημένη εποχή. Οικογενειακή ατμόσφαιρα, Χριστούγεννα, χιόνι. Όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν τη μαγεία του χειμώνα. Χειμώνας δε σημαίνει μόνο ιδανικές φωτογραφίες χιονισμένων τοπίων. Σημαίνει πλημμύρες, βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και κρύο. Σκοπός αυτού του διαγωνισμού είναι να προκαλέσει τους καλλιτέχνες να στείλουν τις πιο χαρακτηριστικές τους χειμωνιάτικες φωτογραφίες.
Θα θέλαμε να δούμε και να παρουσιάσουμε πολλές και διαφορετικές πτυχές του χειμώνα και πώς αυτές βιώνονται σε διάφορα μέρη του κόσμου.
Όλα τα μέσα είναι αποδεκτά.

Υποβάλετε τις φωτογραφίες σας δωρεάν.
Προθεσμία υποβολής: Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2018

Αναγγελίες επιλογών: Από Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2018
Έκθεση: Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου – Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018

Οδηγίες για τις συμμετοχές: http://www.blankwallgallery.com/contest-guidelines-free/


Photo Contest
“Winter”
by Blank Wall Gallery

 

Winter is many people’s favorite season. Family atmosphere, Christmas, snow. All these things create the magic of winter. Winter is not only ideal photos of snowed landscapes though. It is about floods, rain, strong winds and cold. The aim of this contest is to provoke artists to send their most characteristic wintry photos.
We would like to see and exhibit many different aspects of winter and how it is experienced in various parts of the world.
All means accepted.

Submit your photos for free
Deadline: Thursday October 27, 2018

Choices Announced: By Monday October 31, 2018
Exhibition:  Friday December 7 – Wednesday December 19, 2018

http://www.blankwallgallery.com/contest-guidelines-free/