Το δικό μου τοπίο | Φωτογραφικός διαγωνισμός από το ΥΠΕΝ

Το δικό μου τοπίο | Φωτογραφικός διαγωνισμός από το ΥΠΕΝ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διοργανώνει διαγωνισμό αναγνώρισης ελληνικών τοπίων, με θέμα: «Το δικό μου τοπίο». 

Στον διαγωνισμό μπορεί να συμμετέχει κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άνω των 18 ετών.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να κινητοποιήσει και να εμπνεύσει το ευρύ κοινό να εξερευνήσει, να εντοπίσει και να αναδείξει το ελληνικό τοπίο, μέσω της φωτογραφίας, προβάλλοντας την ιδιαιτερότητα του ελληνικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Η φωτογραφία, καθώς και το επεξηγηματικό κείμενο στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, που θα τη συνοδεύει, θα αποτυπώνουν το ελληνικό τοπίο, όπως αυτό γίνεται αντιληπτό από την οπτική γωνία και την ερμηνευτική ματιά κάθε συμμετέχοντα.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται στο ευρύ κοινό και το αντικείμενό του αφορά στον εντοπισμό ενός τοπίου φυσικού ή/και δομημένου περιβάλλοντος. Το προτεινόμενο τοπίο μπορεί να αφορά σε ένα τοπίο φυσικού κάλλους, σε ένα τοπίο αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τη φύση ή σε ένα βιομηχανοποιημένο ή αποβιομηχανοποιημένο τοπίο, ως εξαίρεση, στο πλαίσιο του ευρύτερου περιβάλλοντος ή και σε γειτνίαση με άλλο τοπίο, επίσης διακριτού χαρακτήρα.

Το προτεινόμενο τοπίο μπορεί να είναι φυσικό, πολιτισμικό, αγροτικό, αστικό ή περιαστικό, αλλά θα πρέπει να παρουσιάζει, κατά την άποψη των συμμετεχόντων, μια διακριτή ταυτότητα και αυθεντικότητα, ανεξάρτητα αν θεωρείται εξαιρετικό με αισθητικούς όρους.

Το διάστημα υποβολής συμμετοχών στο Διαγωνισμό ορίζεται από την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023 και ώρα 00:00 μέχρι την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 23:59. Θα υποβληθεί ένα αρχείο κειμένου σε μορφή docx με κείμενο περιγραφής 200 λέξεων και μέχρι 5 ψηφιακά αρχεία φωτογραφιών, σε μορφή JPG ανά συμμετοχή. Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών είναι τρεις (3 διαφορετικά τοπία). Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής και οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν σύντομα.

Προδιαγραφές φωτογραφίας
  • Η φωτογραφία/οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι σε μορφή JPEG, με προτεινόμενη ανάλυση 2000 pixels στην κατακόρυφη πλευρά. Σε περίπτωση υποβολής μιας ενιαίας  σύνθεσης για την οριοθέτηση του τοπίου (πχ παράθεση 2-3 φωτογραφιών ή μια πανοραμική) θα πρέπει να ακολουθείται οριζόντια ανάπτυξη (η οριζόντια διάσταση να είναι μεγαλύτερη της κατακόρυφης).
  • Δεν γίνονται αποδεκτές λήψεις από drone και εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με AI.
  • Δεν γίνονται αποδεκτές συμμετοχές με συγχώνευση φωτογραφιών (σάντουιτς).
  • Το μέγεθος του αρχείου/των αρχείων (φωτογραφία/φωτογραφίες και το κείμενο) δεν πρέπει να ξεπερνά τα  10 ΜΒ συνολικά.
  • Οι φωτογραφίες πρέπει να αφορούν σε πραγματικό τοπίο, στον ελληνικό χώρο και μπορούν να είναι είτε πρωτότυπες, όπως τις κατέγραψε το μέσο που έχουν χρησιμοποιήσει οι συμμετέχοντες, είτε επεξεργασμένες.
  • Η υποβαλλόμενη φωτογραφία θα πρέπει να αποτελεί προσωπική και αυθεντική δημιουργία και να μην παραποιεί την πραγματικότητα.
  • Η/Ο διαγωνιζόμενη/ος πρέπει, εάν ζητηθεί, να μπορεί να θέσει στη διάθεση της επιτροπής το αρχείο που είναι η πρωτότυπη και όχι η επεξεργασμένη έκδοση της φωτογραφίας/φωτογραφιών. Η πρωτότυπη φωτογραφία θα περιλαμβάνει την τοποθεσία και τα μεταδεδομένα στοιχεία της λήψης

Τα έπαθλα

Οι συμμετοχές που θα διακριθούν θα λάβουν χρηματικά έπαθλα ως εξής:
πρώτο βραβείο 2.000 ευρώ,
δεύτερο βραβείο 1.500 ευρώ,
τρίτο βραβείο 1.000 ευρώ και βραβείο κοινού 1.000 ευρώ,
ενώ θα υπάρξουν και
δύο έπαινοι των 500 ευρώ ο καθένας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό, στο site του: www.photocontestypen.gr, όπου μπορούν να καταθέτουν και πιθανές ερωτήσεις. Επίσης, για επιπλέον υλικό μπορούν να επικοινωνήσουν με την κυρία Μαρία Δημητροπούλου, e-mail: md@sympraxis.eu, τηλέφωνο: 210 2113333 και 6948 884018.

Σημ.:Σύμφωνα με την ‘Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου’ (Νόμος 3827/2010), ως «τοπίο» ορίζεται: «Μια περιοχή, όπως γίνεται αντιληπτή από ανθρώπους, του οποίου ο χαρακτήρας είναι το αποτέλεσμα της δράσης και αλληλεπίδρασης των φυσικών και/ή ανθρώπινων παραγόντων». Η σύμβαση αφορά στην «προστασία», «διαχείριση» και «σχεδιασμό» των τοπίων που «θα μπορούσαν να θεωρηθούν εξαιρετικά όπως και χωρίς ιδιαιτερότητα ή υποβαθμισμένα τοπία.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) προκηρύσσει Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φωτογραφίας με ελεύθερη συμμετοχή, για την κατάθεση φωτογραφιών και επεξηγηματικού κειμένου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που να αναγνωρίζουν και αποτυπώνουν το τοπίο, όπως αυτό γίνεται αντιληπτό από την οπτική γωνία και την ερμηνευτική ματιά του κάθε συμμετέχοντα.
Ο Διαγωνισμός στοχεύει να κινητοποιήσει και να εμπνεύσει το ευρύ κοινό να εξερευνήσει, να εντοπίσει και να αναδείξει το ελληνικό τοπίο, μέσω της φωτογραφίας, αναδεικνύοντας την ιδιαιτερότητα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στον ελλαδικό χώρο. Η φωτογραφία και το κείμενο είναι τα μέσα που θα μας μεταφέρουν στο «δικό μου τοπίο».
Tο έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”.