Τα πέτρινα γεφύρια του νόμου Δράμας – διαγωνισμός φωτογραφίας

Τα πέτρινα γεφύρια του νόμου Δράμας – διαγωνισμός φωτογραφίας

H αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Κύκλωψ, η οποία εδρεύει στη Δράμα, έχοντας ως ιδρυτικό σκοπό μεταξύ άλλων την ανάδειξη της φωτογραφικής τέχνης, προκηρύσσει φωτογραφικό διαγωνισμό με θέμα “Τα πέτρινα γεφύρια του νομού Δράμας”.

Σκοπός και αυτού του διαγωνισμού της ΑμΚΕ Κύκλωψ είναι να επαναφέρει στο προσκήνιο την αρχιτεκτονική κληρονομιά της Δράμας και ταυτόχρονα να δημιουργήσει ερεθίσματα για τη διάδοση της φωτογραφικής τέχνης. Μνημεία αυτής της κληρονομιάς και δείγματα λαϊκής αρχιτεκτονικής,είναι και τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια που στέκουν εγκαταλειμμένα και ασυντήρητα στην ορεινή και πεδινή Δράμα. Στον νομό της Δράμας υπάρχουν περισσότερα από 30 πέτρινα παραδοσιακά γεφύρια (και υδατογέφυρα), τα οποία συνδέοντας τις όχθες των αμέτρητων ρεμάτων της περιοχής εξασφάλιζαν τη σύνδεση μονοπατιών και την επικοινωνία μεταξύ οικισμών. Η ύπαρξη ενός τόσο περίπλοκου και ενδιαφέροντος δικτύου επικοινωνιών καταδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής και τη σπουδαιότητα των φυσικών της πόρων.

 

Γενικοί όροι συμμετοχής

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν και ελεύθερη σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.Εξαιρούνταιτα μέλη του Δ.Σ. και των Επιτροπών της ΑμΚΕ Κύκλωψ, της οργανωτικής και της κριτικής επιτροπής και συγγενείς α’ βαθμού των παραπάνω. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους των διαγωνιζόμενων όλων των όρων της προκήρυξης και η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους όρους του διαγωνισμού αποτελεί λόγο αποκλεισμού. Οι φωτογράφοι πρέπει να είναι οι δημιουργοί του φωτογραφικού υλικού που θα υποβάλουν ως συμμετοχή στον διαγωνισμό. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να απεικονίζουν αποκλειστικά πέτρινα γεφύρια του νομού Δράμας (των βουνών και του κάμπου του νομού Δράμας) και όχι άλλων μακρινών ή κοντινών, στον νομό Δράμας, περιοχών. Οι λήψεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από τον μήνα ανακοίνωσης του διαγωνισμού (Οκτώβριος 2018) και μέχρι τη λήξη του (Ιούνιος 2019).

 

Ειδικοί όροι συμμετοχής

Στον διαγωνισμό της ΑμΚΕ Κύκλωψ η/ο κάθε διαγωνιζόμενη/νος θα συμμε-τέχει με την αποστολή έξι(6) φωτογραφιών.Σε αυτές θα πρέπει να αποτυπώνονται τουλάχιστον τρία διαφορετικά παραδοσιακά γεφύρια του νομού Δράμας. Οι φωτογραφίες δεν θα πρέπει να έχουν δημοσιευτεί.Οι διαγωνιζόμενες/νοι θα υποβάλλουν τις συμμετοχές τους ψηφιακά. Συμμετοχές γίνονται δεκτές έως και την 30η Ιουνίου 2019, ενώ θα υπάρξουν τρία χρηματικά βραβεία. Οι φωτογραφίες κάθε διαγωνιζόμενης/ου θα περιέχονται σε ψηφιακή μορφή (μορφότυπο .jpg) σε φάκελο με το ονοματεπώνυμο της/του διαγωνιζόμενης/νου. Ο φάκελος θα αποσταλεί ως συνημμένο συμπιεσμένο αρχείο (zip) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cyclops.amke@gmail.com έως τις  14 Ιουλίου 2019. Η μέθοδος συμπίεσης να είναι κανονική έως καλύτερη δυνατή. Οι φωτογραφίες θα συνοδεύονται από αρχείο κειμένου (μορφότυπο .doc) στο οποίο θα περιέχονται: 1) το όνομα/θέση του γεφυριού ή η ονομασία της περιοχής, 2) ο τύπος και μοντέλο της φωτογραφικής μηχανής που χρησιμοποιήθηκε, 3)ο φακός που χρησιμοποιήθηκε, 4) η ταχύτητα φωτοφράκτη της λήψης, 5) το διάφραγμα της λήψης, 6) προαιρετικά συνοδευτική λεζάντα. Το όνομα του αρχείου της φωτογραφίας πρέπει να φέρει το όνομα της περιοχής λήψης και το όνομα του διαγωνιζομένου ατόμου με λατινικούς χαρακτήρες (παράδειγμα: farasino_maria_papadopoulou). Επιπλέον στο μήνυμα αποστολής των φωτογραφιών θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής: Ονοματεπώνυμο, τόπος κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας και η περιοχή λήψης τους. Οι φωτογραφίες μπορεί να είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες σε ανάλυση η οποία στη μεγαλύτερη διάσταση της φωτογραφίας θα είναι τουλάχιστον 2500px (διαστάσεις φωτογραφίας τουλάχιστον 20x30cm ή 20x20cm στα 300 dpi). Επιτρέπεται ελαφρά επεξεργασία στον τομέα της φωτεινότητας, του κοντράστ, η μετατροπή έγχρωμης φωτογραφίας σε ασπρόμαυρη, η κατάτμηση (crop) της πρωτότυπης, και όλες γενικά οι επεμβάσεις που μπορούν κατ’ αντιστοιχία να γίνουν και στο σκοτεινό θάλαμο. Δεν επιτρέπεται το μοντάζ (σύνθεση), η προσθήκη ψηφιακής κορνίζας και υπογραφής (watermark), η αφαίρεση, η προσθήκη στοιχείων της εικόνας και ο μερικός αποχρωματισμός (τμήματος ή στοιχείου) της εικόνας και οποιαδήποτε το-πική επεξεργασία. Η μη τήρηση των παραπάνω αποτελεί λόγο αποκλεισμού. Όλες οι φωτογραφίες των συμμετεχόντων θα παρουσιαστούν ψηφιακά στην ιστοσελίδα της ΑμΚΕ Κύκλωψ.

 

Κριτική Επιτροπή

Η Κριτική Επιτροπή είναι πενταμελής. Οι τρεις φωτογραφίες που θα λάβουν την υψηλότερη βαθμολογία από την κριτική επιτροπή θα τιμηθούν από την ΑμΚΕ Κύκλωψ σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2019. Η ΑμΚΕ Κύκλωψ θα ενισχύσει τις/τους δημιουργούς των τριών φωτογραφιών που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία με τρία διαφορετικά χρηματικά βραβεία, τα οποία θα είναι για το 1ο βραβείο: 3.000 ευρώ, για το 2ο βραβείο: 2.000 ευρώ και για το 3ο βραβείο: 1.000 ευρώ.

 

Πνευματικά δικαιώματα και Προσωπικά δεδομένα

Με την υποβολή της συμμετοχής ο διαγωνιζόμενος δηλώνει ρητά και αποδέχεται ότι: Είναι ο δημιουργός και ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του φωτογραφικού υλικού . Για τυχόν απεικονιζόμενα και αναγνωρίσιμα πρόσωπα θα πρέπει να έχει παρασχεθεί η άδεια των απεικονιζόμενων προς την/τον φωτογράφο, Η ΑμΚΕ Κύκλωψ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τις/τους νικητές να προσκομίσουν το αυθεντικό, αρχικό αρχείο της φωτογραφίας ή ότι άλλο κρίνει προκειμένου να διαπιστωθεί η ιδιοκτησία της φωτογραφίας, σε περίπτωση που εγερθεί ζήτημα από άλλη/λον υποψήφιο ή τρίτο πρόσωπο, σχετικά με την ιδιοκτησία κάποιας φωτογραφίας. Παραχωρεί στην ΑμΚΕ Κύκλωψ το δικαίωμα χρήσης (δημοσίευσης, έκθεσης, εκτύπωσης) των φωτογραφιών της/του για κάθε σκοπό, εκτός της εμπορικής εκμετάλλευσης, εφόσον η δημοσίευση των φωτογραφιών από την ΑμΚΕ Κύκλωψ σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή θα πραγματοποιείται με την αναφορά του ονόματος της/του δημιουργού της φωτογραφίας και, αποδέχεται ότι η λεζάντα που θα συνοδεύει τη φωτογραφία, μπορεί να δεχθεί λεκτική ή συντακτική επεξεργασία και τέλος, Αποδέχεται την εκτύπωση των φωτογραφιών και την έκθεσή τους στο κοινό μία, ή περισσότερες φορές. Αποκλείεται η συμμετοχή με φωτογραφίες που έχουν υποστεί μοντάζ (σύνθεση), προσθήκη ψηφιακής κορνίζας και υπογραφής (watermark), αφαίρεση / προσθήκη στοιχείων της εικόνας και μερικό αποχρωματισμό (τμήματος ή στοιχείου) τους και οποιαδήποτε τοπική επεξεργασία. Οι νικητές θα παραλάβουν τα χρηματικά βραβεία, σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η ΑμΚΕ Κύκλωψ διατηρεί το δικαίωμα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να ανακαλέσει τον διαγωνισμό, να τον παρατείνει ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες του, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν ουδεμία αξίωση από την αιτία αυτή. Η υποβολή συμμετοχής στον διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη και αυτοδίκαιη αποδοχή όλων των αναγραφόμενων όρων.

 

Λήξη Διαγωνισμού

Ως επίσημη λήξη υποβολής συμμετοχών ορίζεται μετά από παράταση η 14 Ιουλίου 2019. Οι φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή (.jpg) θα μπορούν να υποβάλλονται από την 20ή Ιουνίου έως και την 14η Ιουλίου 2019 με αποστολή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cyclops.amke@gmail.com.

 

Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στην Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης cyclops.amke@gmail.com, με την ένδειξη: προς την Οργανωτική Επιτροπή του 2ου Φωτογραφικού Διαγωνισμού.