Διαγωνισμός Φωτογραφίας Δρόμου από την Blank Wall Gallery

Διαγωνισμός Φωτογραφίας Δρόμου από την Blank Wall Gallery

Φωτογραφία Δρόμου

Διαγωνισμός από την Blank Wall Gallery

Το αστικό περιβάλλον είναι το ιδανικό σκηνικό για την Φωτογραφία Δρόμου.

Οι άνθρωποι που κινούνται γύρω από την πόλη αποτελούν θέματα για τους φωτογράφους.
Οι περισσότερες φωτογραφίες είναι αμερόληπτες και αυθόρμητες.
Κανείς δεν νοιάζεται αν η εικόνα είναι αιχμηρή ή θολή, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη. Όλα όσα έχουν σημασία είναι η ατμόσφαιρα της πόλης και η απεικόνιση της καθημερινής ζωής.
Η Blank Wall Gallery αναζητά τέτοιου είδους φωτογραφίες για τον διαγωνισμό “Street Photography”.

Αναγγελία επιλογών: Μέχρι τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017
Έκθεση: Παρασκευή 12 Ιανουαρίου – Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018

[*Όλα τα μέσα είναι αποδεκτά]

Υποβάλετε τις φωτογραφίες σας δωρεάν
Προθεσμία: Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017

Οδηγίες για τις συμμετοχές: http://www.blankwallgallery.com/contest-guidelines-free/


Street Photography

Urban environment is the perfect set for Street Photography.
People moving around the city are the subjects of the photographers.
Most of the photographs are candid and spontaneous.
No one cares if the image is sharp or blurred, colored or black and white. Everything that matters is the atmosphere of the city and the depiction of everyday life.
Blank Wall Gallery is looking for this kind of photos for the “Street Photography” competition.

Choices Announced: Until Monday December 4, 2017
Exhibition: Friday January 12 – Thursday January 25, 2018

[*All means accepted]

Submit your photos for free
Deadline: Thursday November 30, 2017

Contest guidelines: http://www.blankwallgallery.com/contest-guidelines-free/