Διαγωνισμός Φωτογραφίας Πορτρέτου από την Blank Wall Gallery

Πορτρέτα

Διαγωνισμός από την Blank Wall Gallery

Οι άνθρωποι και οι εκφράσεις τους ήταν πάντα ενδιαφέροονταθέμα για τους φωτογράφους.
Είναι πραγματικά δύσκολο να προσπαθήσουμε να καταγράψουμε τα συναισθήματα
και τη διάθεση ενός προσώπου σε μια μόνο λήψη.
Είναι επίσης πάντα ενδιαφέρον να δούμε τι βλέπουν οι φωτογράφοι στους ανθρώπους
έχουν φωτογραφίσει.

Θα θέλαμε πραγματικά να δούμε αυτή τη σχέση όπως αυτή αναπτύσσεται μέσω των “πορτρέτων” σας.

Υποβάλετε τις φωτογραφίες σας δωρεάν
Προθεσμία: Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018

Αναγγελίες επιλογών: Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018
Έκθεση: Παρασκευή 20 Απριλίου – Πέμπτη 3 Μαΐου 2018

 

Οδηγίες για τις συμμετοχές: http://www.blankwallgallery.com/contest-guidelines-free/


Portraits

People and their expressions have always been an interesting
subject for photographers. It is really challenging to try to capture the emotions
and the mood of a person in just one shot.
It is also always interesting to see what the photographers see on the people
they have photographed.

We would really like to see this relationship as it is developed through your “Portraits”.

Submit your photos for free
Deadline: Thursday March 8, 2018

Choices Announced: Until Monday March 12, 2018
Exhibition: Friday April 20 – Thursday May 3, 2018

Contest guidelines: http://www.blankwallgallery.com/contest-guidelines-free/