Διαγωνισμός Φωτογραφίας Landscape από την Blank Wall Gallery

Διαγωνισμός Φωτογραφίας Landscape από την Blank Wall Gallery

Διαγωνισμός Φωτογραφίας Τοπίου

από την Blank Wall Gallery

Το τοπίο είναι ένα είδος που προτιμούν πολλοί φωτογράφοι και είναι πρόθυμοι να ταξιδέψουν παντού
στον κόσμο μόνο και μόνο για να απεικονίσουν ασυνήθιστα μέρη.
Μερικά από τα πιο όμορφα και εντυπωσιακά μέρη της γης.

Υπάρχουν εκπληκτικές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν
τόσο από ερασιτέχνες όσο και από επαγγελματίες φωτογράφους,
τόπων που είναι απόλυτα ανέγγιχτοι από το ανθρώπινο χέρι και τόπων όπου το ανθρώπινο
στοιχείο συνυπάρχει σε αρμονία με τη φύση.

Τέτοιες φωτογραφίες είναι ευπρόσδεκτες για υποβολή στο διαγωνισμό μας.

Υποβάλετε τις φωτογραφίες σας δωρεάν
Προθεσμία: Πέμπτη 19 Απριλίου 2018

Αναγγελίες επιλογών: Μέχρι τη Δευτέρα 23 Απριλίου 2018
Έκθεση: Παρασκευή 1 Ιουνίου – Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018

Οδηγίες για τις συμμετοχές: http://www.blankwallgallery.com/contest-guidelines-free/


Landscapes

Landscape is a genre many photographers like and are willing to travel all over
the world just to depict places that are out of the ordinary.
Some of the most beautiful and impressive places on earth. There are breathtaking photographs taken by both amateur and professional photographers,
of places totally untouched by the human hand and others where the human
element exists in harmony with nature.

All kinds of landscapes are welcome to take part in the contest.

Submit your photos for free
Deadline: Thursday April 19, 2018

Choices Announced: Until Monday April 23, 2018
Exhibition: Friday June 1 – Thursday June 14, 2018

 

Contest guidelines: http://www.blankwallgallery.com/contest-guidelines-free/