Διαγωνισμός Ασπρόμαυρης Φωτογραφίας από την Blank Wall Gallery

Διαγωνισμός Ασπρόμαυρης Φωτογραφίας από την Blank Wall Gallery

Ασπρόμαυρη Φωτογραφία 

Διαγωνισμός από την Blank Wall Gallery

Η ασπρόμαυρη φωτογραφίας είναι πιθανότατα το είδος με τους περισσότερους
φανατικούς οπαδούς σε όλο τον κόσμο.
Σχεδόν τα πάντα έχουν φωτογραφηθει σε λευκό και μαύρο, παρουσιάζοντας μια διαφορετική όψη του ίδιου θέματος.
Έτσι, οι άνθρωποι, τα τοπία και οι καθημερινές καταστάσεις
προβάλλονται με διαφορετικό τρόπο, πιο καλλιτεχνικά σύμφωνα με ορισμένους.

Τέτοιες φωτογραφίες είναι ευπρόσδεκτες για υποβολή στο διαγωνισμό μας.
Όλα τα μέσα γίνονται αποδεκτά.

Υποβάλετε τις φωτογραφίες σας δωρεάν
Προθεσμία: Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018

Αναγγελίες επιλογών: Μέχρι τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2018
Έκθεση: Παρασκευή 11 Μαΐου – Πέμπτη 24 Μαΐου 2018

Οδηγίες για τις συμμετοχές: http://www.blankwallgallery.com/contest-guidelines-free/


Black & White

Black and White is the genre of photography, with probably the most
fanatic followers worldwide.
Almost everything has been shot in Black and white, presenting a different aspect of the same subject. Thus, people, landscapes and everyday situations are viewed in a different way, more artistic according to some.

Such photographs are welcome to be submitted to our contest.
All means are accepted.

Submit your photos for free
Deadline: Thursday March 29, 2018

Choices Announced: Until Monday April 2, 2018
Exhibition: Friday May 11 – Thursday May 24, 2018

Contest guidelines: http://www.blankwallgallery.com/contest-guidelines-free/