ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΟΥ 2018 ΤΗΣ Ε.Φ.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΟΥ 2018 ΤΗΣ Ε.Φ.Ε.

1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΟΥ 2018
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

• 1η Κατηγορία: «Κλασσικό – Ακαδημαϊκό γυμνό»
• 2η Κατηγορία: «Λεπτομέρειες σώματος – παραμορφώσεις»
• 3η Κατηγορία: «Εναλλακτικό γυμνό»

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Ημερομηνία παραλαβής έργων έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018


ΒΡΑΒΕΙΑ

Κλασσικό – Ακαδημαϊκό γυμνό Λεπτομέρειες σώματος – παραμορφώσεις Εναλλακτικό γυμνό
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ
ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ
ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ
Α’ ΕΠΑΙΝΟΣ Α’ ΕΠΑΙΝΟΣ Α’ ΕΠΑΙΝΟΣ
Β’ ΕΠΑΙΝΟΣ Β’ ΕΠΑΙΝΟΣ Β’ ΕΠΑΙΝΟΣ
Γ’ ΕΠΑΙΝΟΣ Γ’ ΕΠΑΙΝΟΣ Γ’ ΕΠΑΙΝΟΣ

Το ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ της Ε.Φ.Ε., ‘’ΑΦΡΟΔΙΤΗ’’ στον πρώτο νικητή, που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία, συνολικά

Θα εκδοθεί ψηφιακός κατάλογος με όλα τα βραβεία και τα διακριθέντα έργα. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τον κατεβάζουν από το διαδίκτυο, από link που θα ανακοινωθεί.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
α. Κυριάκος Κόκκος, ES/ HPS, Γενικός Έφορος ΕΦΕ
β. Γιάννης Τσιλίδης, Μέλος ΔΣ της ΕΦΕ
γ. Στάθης Ευσταθιάδης, Hon.EFIAP, Hon.EHPS, EFIAP, Hon.KTIFS, Πρώην μέλος του ΔΣ ΕΦΕ


OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Στους διαγωνισμούς μπορεί να πάρει μέρος κάθε Έλληνας φωτογράφος, μέλος ή όχι της Ε.Φ.Ε., που ζει μόνιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και κάθε αλλοδαπός φωτογράφος, που κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα.
2. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις συμμετοχές τους, συνοδευόμενες με το Δελτίο Συμμετοχής, αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή.
3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μέχρι τέσσερα (4) έργα (έγχρωμα ή Α/Μ) συνολικά, για κάθε κατηγορία, συνοδευόμενα με δελτίο συμμετοχής, το οποίο μπορούν να το ‘’κατεβάζουν’’ από το site της ΕΦΕ (http://www.efe.com.gr/diagon.htm ).
4. Διαστάσεις φωτογραφιών: σε μορφή jpg, η μεγάλη πλευρά στα 2500 pixels, στα 150 ppi (ρύθμιση ποιότητας μεσαία #8). Να μην υπερβαίνει η κάθε φωτογραφία το 2 MB μέγεθος αρχείου.
Μορφή περιγραφής αρχείου (με λατινικούς χαρακτήρες):
(κατηγορία)_(επίθετο)_01(αύξων αριθμός) (τίτλος έργου) π.χ.:
• CLN_papadopoulos_01_nude, κλπ. για το Κλασσικό – Ακαδημαϊκό γυμνό
• DTN_papadopoulos_01_nude κλπ. για τις Λεπτομέρειες σώματος – παραμορφώσεις
• ALN_papadopoulos_01_nude , κλπ. για το Εναλλακτικό γυμνό
5. Προσοχή: Σε κάθε φωτογραφία πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε συγκεκριμένος τίτλος. Τίτλος σε φωτογραφία του τύπου «άτιτλο» δεν γίνεται δεκτό.
6. Οι συμμετέχοντες με την υπογραφή τους στο Δελτίο Συμμετοχής δηλώνουν ότι έχουν τα πλήρη δικαιώματα των φωτογραφιών που αποστέλλουν στον Διαγωνισμό και ότι η ΕΦΕ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη γι αυτό.
7. Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής είναι οριστικές και αμετάκλητες.
8. Η απονομή των βραβείων θα γίνει σε ειδική δημόσια τελετή και τα έργα που θα διακριθούν ενδέχεται να προβληθούν στον εκθεσιακό χώρο της Ε.Φ.Ε.
9. Οι νικητές των διαγωνισμών υποχρεούνται να παρευρίσκονται στην τελετή απονομής των βραβείων και των επάθλων ή να αντιπροσωπεύονται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.
10. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους των διαγωνιζομένων όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης και η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους όρους του διαγωνισμού (διαστάσεις έργων, αναγραφή στοιχείων, υποβολή, κ.λ.π.) αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την κρίση.
11. Η Ε.Φ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις διακριθείσες συμμετοχές για την προβολή της εταιρείας και την προώθηση των σκοπών της, σύμφωνα με το καταστατικό της, οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει στο μέλλον (όπως ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά: για εκθέσεις, προβολές, έκδοση αναμνηστικών λευκωμάτων, ημερολογίων, δημιουργία CD-DVD, κλπ.), οι δε συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό (και σε οποιαδήποτε κατηγορία), αποδέχονται ρητά τον όρο αυτό και παραχωρούν το σχετικό δικαίωμα χρήσεως των διακριθέντων έργων τους με την υπογραφή τους στο Δελτίο συμμετοχής, όπως πιο πάνω, στη Φωτογραφική Εταιρεία. H Ε.Φ.Ε. υποχρεούται να αναφέρει πάντα το όνομα του δημιουργού.
12. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στις 28 Ιουλίου 2018 και η απονομή των βραβείων θα γίνει το Σάββατο 3 Νοεμβρίου. Η ενημέρωση των συμμετασχόντων θα γίνεται από τις ανακοινώσεις του site της ΕΦΕ (http://www.efe.com.gr/ ) και της επίσημης σελίδας της ΕΦΕ στο Facebook (https://www.facebook.com/HellenicPhotographicSociety/ )

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
1. Με αποστολή μέσω Internet, στο e-mail: contest@efe.com.gr με την ένδειξη «1ος Πανελλήνιος διαγωνισμός ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΟΥ Ε.Φ.Ε. 2018».
2. Σε CD ή USB stick, ιδιοχείρως: στα γραφεία της Ε.Φ.Ε.: Πόντου12, Ιλίσια, τηλ. 2108228131, ΔΕ – ΠΑ 18:30-21:00, για όσους δεν έχουν δυνατότητα αποστολής e-mail.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Μέλη Ε.Φ.Ε. 10 €
Μη Μέλη 15 €
Το δικαίωμα συμμετοχής αφορά τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ανεξάρτητα από τις κατηγορίες που θα συμμετάσχουν οι διαγωνιζόμενοι και καταβάλλεται στα γραφεία ή στο λογαριασμό της Ε.Φ.Ε.:
Εθνική Τράπεζα, ΙΒΑΝ: GR4101101650000016547051819
Δικαιούχος: Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία
Με paypal sto e-mail: payments@efe.com.gr
(Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον συμμετέχοντα).