4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φωτογραφίας Γυναικών 2018

4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φωτογραφίας Γυναικών 2018

4ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2018
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΘΕΜΑ: «το νερό»

• Κατηγορία Ασπρόμαυρη • Κατηγορία Έγχρωμη

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Ημερομηνία παραλαβής έργων έως 30 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2018

http://www.efe.com.gr/diagon.htm


ΒΡΑΒΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΧΡΩΜΗΣ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΛΕΝΗΣ ΒΛΑΧΟΥ
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ
ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ
ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ
Α’ ΕΠΑΙΝΟΣ Α’ ΕΠΑΙΝΟΣ
Β’ ΕΠΑΙΝΟΣ Β’ ΕΠΑΙΝΟΣ
Γ’ ΕΠΑΙΝΟΣ Γ’ ΕΠΑΙΝΟΣ

Θα εκδοθεί ψηφιακός κατάλογος με όλα τα βραβεία και τα διακριθέντα έργα. Οι ενδιαφερόμενες θα μπορούν να τον κατεβάζουν από το διαδίκτυο, από link που θα ανακοινωθεί.


OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Στο διαγωνισμό μπορεί να πάρει μέρος κάθε Ελληνίδα φωτογράφος, μέλος ή όχι της Ε.Φ.Ε., που ζει μόνιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και κάθε αλλοδαπή φωτογράφος, που κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα.
2. Οι διαγωνιζόμενες θα πρέπει να υποβάλλουν τις συμμετοχές τους αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή.
3. Κάθε διαγωνιζόμενη μπορεί να υποβάλλει μέχρι τέσσερα (4) έργα συνολικά για κάθε κατηγορία. Μέχρι τέσσερα στην ασπρόμαυρη και μέχρι τέσσερα στην έγχρωμη, συνοδευόμενα με δελτίο συμμετοχής.
4. Διαστάσεις: Μεγάλη πλευρά 2500 pixel, ανάλυση 200 ppi σε μορφή jpg
5. Μορφή περιγραφής αρχείου (με λατινικούς χαρακτήρες):
MP(κατηγορία)_(επίθετο)_01(αύξων αριθμός) (τίτλος έργου) π.χ.:
• MP_antoniou_01_…, MP_2…, κλπ. για την ασπρόμαυρη
• CP_antoniou_01_…, CP_02…, κλπ. για την έγχρωμη
6. Προσοχή: Σε κάθε φωτογραφία πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε συγκεκριμένος τίτλος. Τίτλος σε φωτογραφία του τύπου «άτιτλο» δεν γίνεται δεκτό.
7. Φωτογραφίες που έχουν διακριθεί σε προηγούμενους διαγωνισμούς της Ε.Φ.Ε. αποκλείονται από τον διαγωνισμό. Οι αποφάσεις των κριτικών επιτροπών είναι οριστικές και αμετάκλητες.
8. Η απονομή των βραβείων θα γίνει σε ειδική δημόσια τελετή και τα έργα που θα διακριθούν θα προβληθούν στον εκθεσιακό χώρο της Ε.Φ.Ε. ή σε άλλο χώρο που θα αποφασιστεί σε συνεργασία με τον χορηγό.
9. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους των διαγωνιζομένων όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης και η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους όρους του διαγωνισμού (διαστάσεις έργων, αναγραφή στοιχείων, χρόνος υποβολής, οικονομικά θέματα, κ.λπ.) αποτελούν λόγο αποκλεισμού από την κρίση.
10. Η Ε.Φ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις διακριθείσες συμμετοχές για την προβολή της εταιρείας και την προώθηση των σκοπών της, σύμφωνα με το καταστατικό της, οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει στο μέλλον (όπως ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά: για εκθέσεις, προβολές, έκδοση αναμνηστικών λευκωμάτων, ημερολογίων, δημιουργία CD-DVD, κ.λ.π.), οι δε συμμετέχουσες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό (και σε οποιαδήποτε κατηγορία), αποδέχονται ρητά τον όρο αυτό και παραχωρούν το σχετικό δικαίωμα χρήσης των διακριθέντων έργων τους με την υπογραφή τους στο Δελτίο συμμετοχής, όπως πιο πάνω, στη Φωτογραφική Εταιρεία. H Ε.Φ.Ε. υποχρεούται να αναφέρει πάντα το όνομα του δημιουργού.


ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
α. Κορωναίου Κατερίνα, Πρόεδρος της ΕΦΕ Πρέβεζας
β. Παναγέα Αθανασία, Εικαστικός, Διδάσκουσα Φωτογραφίας ΙΕΚ ΑΚΜΗ
γ. Άννα-Μαρία Χατζηστεφάνου, Φωτογράφος, καθηγήτρια αγγλικών Μέλος της Ε.Φ.Ε.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
1. Σε CD ιδιοχείρως: στα γραφεία της Ε.Φ.Ε. Πόντου 12, Ιλίσια, τηλ. 2108228131, ΔΕ – ΠΑ 18:30-21:00, για όσους δεν έχουν δυνατότητα αποστολής email.
2. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: e-mail contest@efe.com.gr με την ένδειξη: «4ος Πανελλήνιος διαγωνισμός Γυναικών 2018».

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Μέλη –10 € Μη Μέλη Ε.Φ.Ε. – 15 €

Το δικαίωμα συμμετοχής καταβάλλεται στα γραφεία της Ε.Φ.Ε.
ή στον λογαριασμό: Εθνική Τράπεζα ΙΒΑΝ: GR4101101650000016547051819
Δικαιούχος: Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία
(Τα έξοδα αποστολής του εμβάσματος, επιβαρύνεται ο αποστολέας, σε αντίθετη περίπτωση ακυρώνεται η συμμετοχή)