Lights on Human Rights: Digital Projections / Φως στα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Ψηφιακές Προβολές

Lights on Human Rights: Digital Projections / Φως στα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Ψηφιακές Προβολές

Ενόψει του έργου “Lights on Human Rights/Φως στα Ανθρώπινα Δικαιώματα”, σας δίνεται η δυνατότητα να συμμετάσχετε στην Ψηφιακή Έκθεση Φωτογραφίας “Lights on Human Rights: Digital Projections”

Υποβολή Αιτήσεων έως 15/6/2021

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

 

Ειδικότερα:

H Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Α.Σ.Π.Ι.ΔΑ. “Αλληλεγγύη, Στήριξη, Προστασία, Ισότητα, Διαπολιτισμική Ανάπτυξη”, διοργανώνει την ψηφιακή έκθεση φωτογραφίας “Lights on Human Rights: Digital Projections”. Η δράση αποτελείται από ένα διαγωνισμό φωτογραφίας, κατά τον οποίο φυσικά πρόσωπα τα οποία ασχολούνται επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά με τη φωτογραφία καλούνται να υποβάλουν φωτογραφικό υλικό σχετικό με τη θεματολογία του έργου, από το οποίο θα επιλεχθούν 20 φωτογραφίες οι οποίες θα κριθεί πως αποτυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο τη θεματολογία του έργου και προάγουν με αποτελεσματικό τρόπο τα κοινωνικά του μηνύματα. Οι φωτογραφίες αυτές θα προβληθούν σε κεντρικά σημεία της πόλης των Ιωαννίνων ως ψηφιακές προβολές. Ο τόπος και ο χρόνος προβολής θα καθορισθεί με ανακοίνωση του οργανισμού.

Η θεματολογία των ψηφιακών προβολών θα είναι επικεντρωμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα και συγκεκριμένα στα δικαιώματα των θυμάτων έμφυλης βίας και παιδικής κακοποίησης. Στόχος των ψηφιακών προβολών θα είναι η ανάδειξη φαινομένων καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άσκησης λεκτικής ή σωματικής βίας, σε διάφορες εκφάνσεις της καθημερινότητας της ελληνικής κοινωνίας, η ευαισθητοποίηση των πολιτών ως προς αυτά και η διάδοση αισθήματος αισιοδοξίας και αλληλεγγύης σε συνανθρώπους μας που έχουν υπάρξει θύματα καταπάτησης των δικαιωμάτων τους. Η έκθεση αποτελεί επιμέρους δράση του έργου “Lights on Human Rights/ Φως στα Ανθρώπινα Δικαιώματα”.

Το έργο “Lights on Human Rights/ Φως στα Ανθρώπινα Δικαιώματα” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Α.Σ.Π.Ι.ΔΑ. “Αλληλεγγύη, Στήριξη, Προστασία, Ισότητα, Διαπολιτισμική Ανάπτυξη”. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Τρόπος συμμετοχής στον διαγωνισμό

 1. Ο Διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και ασχολούνται επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά με τη φωτογραφία. Αποτελεί ευθύνη του συμμετέχοντα να δηλώσει και να πιστοποιήσει την ηλικία του. Σε περίπτωση συμμετέχοντα μικρότερου των 18 ετών απαιτείται η προσκόμιση πλήρους εξουσιοδότησης ή σύμφωνη γνώμη από τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες του.
 2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει μία μόνο φορά, και να στείλει, σε μία μοναδική αποστολή, από μία (1) έως πέντε (5) φωτογραφίες στην επιτροπή παραλαβής στο email aspidarefugees@gmail.com. Τα ψηφιακά αρχεία πρέπει να είναι σε μορφή JPEG, 8 BIT, RGB με την μεγαλύτερη πλευρά να είναι 1920 pixels, 300 dpi. Κάθε αρχείο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 MB σε μέγεθος.
 3. Στην αποστολή πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία. Α) όνομα Β) επώνυμο Γ) πατρώνυμο Δ) τηλέφωνο Ε) χώρα/ πόλη ΣΤ) αριθμός φωτογραφιών (1-5) Ζ) email. Ακόμη, για την κάθε φωτογραφία θα αναγράφεται ο τίτλος της και, προαιρετικά μια περιγραφή της.
 4. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 15/04/2021 έως 15/06/2021.
 5. Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς και μέσω e-mail, ενώ τα ονόματα τους θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του οργανισμού https://www.facebook.com/Αλληλεγγύη-Στήριξη-Προστασία-Ισότητα-Διαπολιτισμική-Ανάπτυξη110579910522375
 6. Θα επιλεγούν τουλάχιστον είκοσι (20) φωτογραφίες ή ικανός αριθμός για την δημιουργία ψηφιακής έκθεσης. Η επιλογή θα γίνει μετά από αξιολόγηση κριτικής επιτροπής.
 7. Μία συμμετοχή μπορεί να απορριφθεί όταν η κριτική επιτροπή κρίνει ότι δεν ανταποκρίνεται με τους κανόνες και τους όρους.
 8. Φωτογραφίες με οποιαδήποτε υδατογράφημα δεν γίνονται δεκτές.

Όροι και προϋποθέσεις

Δεκτές θα γίνουν συμμετοχές που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και μόνο:

 • Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει και να δημοσιοποιήσει φωτογραφίες τις οποίες έχει αποκλειστικά δημιουργήσει ο ίδιος. Οι σύνθετες εικόνες επιτρέπονται υπό τον όρο ότι όλες οι εικόνες που αποτελούν την κύρια φωτογραφία πληρούν αυτή την απαίτηση. Για την αποφυγή αμφιβολιών, δεν επιτρέπεται η χρήση εικόνων από οποιαδήποτε άλλη πηγή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ψηφιακών τραπεζών εικόνων (stock photo banks) χωρίς δικαιώματα και των cliparts. Με την υποβολή της αίτησης, ο συμμετέχων πιστοποιεί το έργο, ως δικό του (δεν επιτρέπονται ψευδώνυμα) και επιτρέπει στους διοργανωτές να αναπαράγουν δωρεάν το υλικό για δημοσίευση ή και παρουσίαση, σε μέσα που σχετίζονται με το έργο. Αν δημοσιευθούν ή χρησιμοποιηθούν φωτογραφίες τρίτων, κατά παράβαση του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, υπεύθυνος είναι ο διαγωνιζόμενος. Ρητά δηλώνεται ότι η Α.Σ.Π.Ι.ΔΑ. A.M.K.E. ή οποιοσδήποτε φορέας την εκπροσωπεί δεν φέρουν καμία ευθύνη.
 • Εφόσον στις φωτογραφίες διακρίνονται πρόσωπα, για να μπορούν αυτές να εκτεθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, ο δημιουργός είναι υποχρεωμένος να έχει λάβει εγγράφως τη συγκατάθεση των εικονιζομένων. Με την υποβολή των έργων τους οι συμμετέχοντες (ή οι γονείς ή κηδεμόνες τους, σε περίπτωση ανηλίκων συμμετεχόντων) βεβαιώνουν ότι έχουν τη συγκατάθεση ή την έγγραφη συναίνεση κάθε προσώπου που μπορεί να ταυτοποιηθεί στις φωτογραφίες τους (και αν είναι κάτω των 18 ετών, υπογεγραμμένο από τον γονέα ή τον κηδεμόνα τους) αν και όταν αυτή απαιτείται και ότι μπορούν να παράσχουν αντίγραφα αυτών, εφόσον ζητηθούν. Σε αντίθετη περίπτωση, ρητά δηλώνεται ότι η Α.Σ.Π.Ι.ΔΑ. A.M.K.E. ή οποιοσδήποτε φορέας την εκπροσωπεί δεν φέρουν καμία ευθύνη.
 • Με την υποβολή των έργων τους στον οργανισμό οι συμμετέχοντες συναινούν ρητά για την επεξεργασία, διατήρηση και χρήση όλων των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλουν, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για σκοπούς που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του οργανισμού. Αναγνωρίζουν επίσης και αποδέχονται ότι η συμμετοχή τους στον διαγωνισμό συνεπάγεται ότι οι φωτογραφίες που έχουν επιλεχθεί και οι λίστες αποτελεσμάτων με τα ονόματα των επιτυχόντων φωτογράφων, ενδέχεται να δημοσιευθούν και να ανακοινωθούν σε ιστότοπους και σε ιστοσελίδες κοινωνικών μέσων όπως το Facebook.
 • Οι φωτογραφίες που θα επιλεγούν θα φυλάσσονται στο αρχείο του οργανισμού. Ο οργανισμός θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει αυτές τις φωτογραφίες για λόγους προώθησης κοινωνικών μηνυμάτων σύμφωνα με το καταστατικό του, αναγράφοντας το όνομα του δημιουργού σε υποσημείωση. Ο συμμετέχων και ο οργανισμός μοιράζονται τα δικαιώματα χρήσης των έργων.
 • Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Διαγωνισμού, εκτός αν ρητά δηλώνεται διαφορετικά από τον συντάκτη, επιτρέπεται  η  αναπαραγωγή των έργων που θα επιλεχθούν και η χρήση τους τόσο σε τυπωμένο όσο και σε ψηφιακό άλμπουμ.