Διαγωνισμός Sony World Photography Awards 2019

Διαγωνισμός Sony World Photography Awards 2019

Sony  & World Photography Organisation

Sony World Photography Awards 2019

Selection from Entries so far Title: Culture
Year: 2019
The purpose of this photo is to show Iranian women and Iranian culture or Iranian tradition.
Copyright: © Hasan Torabi, Iran, entry, Open, Portraiture, 2019 Sony World Photography Awards

* Central image: © Monica Flannery, Australia, Commended, Open competition, Architecture, 2018 Sony World Photography Awards

Μια 12-ετής συνεργασία World Photography Organisation με τη Sony που φέρνει έναν από τους καλύτερους διαγωνισμούς φωτογραφίας παγκοσμίως

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Φωτογραφίας (World Photography Organisation) ανακοινώνει τον αρχικό κατάλογο των συμμετεχόντων χωρών για τα Εθνικά Βραβεία (National Awards) του 2019. Από τα βραβεία Sony World Photography Awards, τα Εθνικά Βραβεία παρέχουν τη μοναδική ευκαιρία για τους νεοεισερχομένους όλων των επιπέδων, από περισσότερες από 50 χώρες, να αναγνωριστούν σε έναν διεθνούς φήμης διαγωνισμό φωτογραφίας.

Σήμερα, στο δωδέκατο έτος τους, τα Sony World Photography Awards γιορτάζουν την καλύτερη σύγχρονη φωτογραφία των τελευταίων 12 μηνών σε όλα τα είδη του μέσου. Όλες οι συμμετοχές είναι δωρεάν στο www.worldphoto.org/swpa.

Διαγωνισμοί
Βρες τον κατάλληλο διαγωνισμό για σένα!!

Συμμετοχή

Τα Sony World Photography Awards έχουν τέσσερις διαγωνισμούς:

  • Επαγγελματικός (Professional ) Αναγνώριση εξαιρετικών “σωμάτων” έργου (κλείνει 11 Ιανουαρίου 2019 – 13:00)
  • Ανοιχτός (Open) – Επιβράβευση  των καλύτερων μεμονωμένων (single) εικόνων του κόσμου (κλείνει 4 Ιανουαρίου 2019 – 13:00)
  • Νεολαίας (Youth) – το Καλύτερο single εικόνες από φωτογράφους ηλικίας 12-19 (κλείνει 4 Ιανουαρίου 2019 – 13:00)
  • Φοιτητών (Student) – Για φοιτητές φωτογραφίας σε όλο τον κόσμο (κλείνει 30 Νοεμβρίου 2018 – 13:00)

Σημείωση: Μπορείτε να συμμετέχετε σε έναν μόνο από τους ακόλουθους διαγωνισμούς: Professional ή Open ή Youth.
Οι ώρες είναι σε GMT

https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards

Επιλογές από τις καλύτερες συμμετοχές έως τις 2 Οκτωβρίου 2018 (all photos from worldphoto.org/images)

 


 


A 12 year partnership with Sony bringing you one of the world’s leading
photography competitions

The World Photography Organisation today also publishes the opening list of participating countries for 2019’s National Awards. A longstanding part of the Sony World Photography Awards, the National Awards provide the unique opportunity for entrants of all levels, from more than 50 countries, to be recognised in an internationally renowned photography competition.
Now in its 12th year, the Sony World Photography Awards celebrate the finest contemporary photography from the past 12 months across all genres of the medium. All entries are free at www.worldphoto.org/swpa.

Competitions
Find the right competition for you

The Sony World Photography Awards has four competitions:

  • Professional – Recognising outstanding bodies of work​ (closes January 11, 2019 – 1300 GMT)
  • Open – Rewarding the world’s best single images ​(closes January 4, 2019 – 1300 GMT)
  • Youth – Best single images by photographers aged 12-19 (closes January 4, 2019 – 1300 GMT)
  • Student – For photography students worldwide (closes November 30, 2018 – 1300 GMT)

Please note: You can only enter one of the following competitions: Professional, Open or Youth.