Διαγωνισμός Φωτογραφίας “Black & White” από την Blank Wall Gallery

Διαγωνισμός Φωτογραφίας “Black & White” από την Blank Wall Gallery

Διαγωνισμός Φωτογραφίας
“Black & White”
από την Blank Wall Gallery

Το Ασπρόμαυρο είναι ίσως το είδος της φωτογραφίας με το πιο φανατικό κοινό σε όλο τον κόσμο.
Σχεδόν τα πάντα έχουν φωτογραφηθεί σε Μαύρο και Λευκό, παρουσιάζοντας μια διαφορετική πτυχή του ίδιου θέματος. Έτσι, οι άνθρωποι, τα τοπία και καθημερινές καταστάσεις αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο, πιο καλλιτεχνικό.
Τέτοιες φωτογραφίες είναι ευπρόσδεκτες στον διαγωνισμό μας.

Υποβάλετε τις φωτογραφίες σας δωρεάν.
Προθεσμία υποβολής: Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018,

Αναγγελίες επιλογών: Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018
Έκθεση: Παρασκευή 4 Ιανουαρίου – Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019

Οδηγίες για τις συμμετοχές: http://www.blankwallgallery.com/contest-guidelines-free/


Photo Contest
“Black & White”
by Blank Wall Gallery

 

Submit your photos for free
Deadline: Thursday November 22, 2018
Black and White is the genre of photography, with probably the most fanatic followers worldwide.
Almost everything has been shot in Black and white, presenting a different aspect of the same subject. Thus, people, landscapes and everyday situations are viewed in a different way, more artistic according to some.
Such photographs are welcome to be submitted to our contest. All means are accepted.

Choices Announced: Until Monday November 26, 2018
Exhibition: Friday January 4 – Wednesday January 16, 2019

http://www.blankwallgallery.com/contest-guidelines-free/