Athens Photo World 2021 | Ανοιχτή Πρόσκληση : Ψηφιακές Προβολές

Athens Photo World 2021 | Ανοιχτή Πρόσκληση : Ψηφιακές Προβολές

1

Το Athens Photo World (APW) επιστρέφει από τις 21 έως τις 30 Μαΐου 2021 με σειρά εκθέσεων και δράσεων που φέρνουν το σύγχρονο φωτορεπορτάζ κοντά στο κοινό.

©Nariman Ayman El-Mofty /AP

English Version

Το APW – με Μέγα Δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) – επενδύει και φέτος στην ιδέα των ανοιχτών ψηφιακών προβολών σε κεντρικά σημεία της Αθήνας.
Η θεματολογία των ψηφιακών προβολών του 2021 θα είναι επικεντρωμένη στην καθημερινότητα του πλανήτη όπως διαμορφώθηκε μέσα στους απαιτητικούς καιρούς που διανύουμε και θα στοχεύει στην ανάδειξη της δύναμης του ανθρώπου και της αισιόδοξης πλευράς της ζωής. Η πολυποίκιλη δραστηριότητα των λαών, τα διαφορετικά ήθη και έθιμα και οι πολύπλευρες προσεγγίσεις στη ζωή του 21ου αιώνα όπως αναδεικνύονται μέσα από το σύγχρονο φωτορεπορτάζ θα βρεθούν στο επίκεντρο του φετινού προγράμματος Ψηφιακών Προβολών του Athens Photo World.
Παράλληλα, με την πραγματοποίηση φέτος της 32ης Ολυμπιάδας στο Τόκυο και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, ενθαρρύνονται συμμετοχές με θέμα σχετικό με τον αθλητισμό που ακόμη και τώρα αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο της σύγχρονης πραγματικότητας, είτε μέσα από το αγωνιστικό πεδίο και τον πρωταθλητισμό ή σαν απλός τρόπος διασκέδασης και κοινωνικοποίησης. Από μεγάλα γήπεδα μέχρι τις αλάνες στις γειτονιές του κόσμου, η εικόνα μπορεί να αναδείξει τη χαρά και την συντροφικότητα που προάγει ο αθλητισμός σε όλες τις ηλικίες.

Θα επιλεγούν συνολικά είκοσι (20) portfolios, με 12 έως 20 φωτογραφίες το καθένα που θα συνιστούν μια ολοκληρωμένη φωτογραφική ιστορία.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το portfolio τους μαζί με επεξηγηματικό κείμενο και σύντομο βιογραφικό στο portfolio@apw.gr μέχρι την Κυριακή 14 Μαρτίου, 23:59.
Η επιλογή των 20 συμμετοχών στις ψηφιακές προβολές του Athens Photo World 2021 θα ανακοινωθεί την Κυριακή 18 Απριλίου 2021.

Οι χώροι στους οποίους θα πραγματοποιηθούν οι ψηφιακές προβολές του APW 2021 θα οριστικοποιηθούν ανάλογα τις συνθήκες που θα ισχύουν και θα τηρηθούν απαρέγκλιτα όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την προστασία κοινού και καλλιτεχνών από την πανδημία Covid-19Open Call: Athens Photo World 2021 Digital Projections
Athens Photo World (APW) returns on May 21-30 with a series of exhibitions and activities that bring contemporary photojournalism to the public.

APW, with the Stavros Niarchos Foundation (SNF) as its lead donor, is, this year, also investing in the idea of open digital projections at central points in Athens.

The theme of the digital projections of 2021 will focus on the daily life of the planet as it unfolds during these challenging times that we are going through, and will aim to highlight the power of humanity and the optimistic side of life.
The diverse activities of peoples around the world, the different customs and traditions and the multifaceted approaches to life in the 21st century, as highlighted through modern photo reporting, will be at the heart of this year’s Digital Projections program of APW.
At the same time, given that the 32nd Olympic Games in Tokyo and the European Football Championship are both taking place this year, we encourage entries with themes related to sports, which even now remain an important chapter of modern reality, either through on-field competition or as a simple form of entertainment and socialisation. From large stadiums to the makeshift fields of the world’s neighbourhoods, images can convey the joy and the camaraderie that sports elicit at all ages.

A total of twenty (20) portfolios will be selected, of 12 to 20 photos each, which will constitute a complete photographic story.

Those interested are invited to submit their portfolio along with an explanatory text and a short CV to portfolio@apw.gr until Sunday, March 14 at 23:59.

The selection of the 20 entries that will be included in the digital projections of Athens Photo World 2021 will be announced on Sunday, April 18.
The venues where the digital screenings of APW 2021 will take place will be finalised according to the prevailing conditions at the time.
All the health protocols for the protection of the public and artists from the Covid-19 pandemic will be strictly complied.