Διαγωνισμός Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας από την Blank Wall Gallery

Διαγωνισμός Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας από την Blank Wall Gallery

Καλλιτεχνική Φωτογραφία (Fine art)

Διαγωνισμός από την Blank Wall Gallery

Η τέχνη είναι ο τρόπος με τον οποίο οι φωτογράφοι βλέπουν τον κόσμο γύρω τους και την μεταδίδουν στους θεατές τους. Είναι ένας εντελώς προσωπικός τρόπος έκφρασης, ο οποίος βοηθά όλους μας να συνειδητοποιήσουμε τι συμβαίνει στο μυαλό ενός φωτογράφου. Είναι το παράθυρό μας στον κόσμο του καλλιτέχνη και γι ‘αυτό είναι τόσο συναρπαστικό.
Στην Blank Wall Gallery, ψάχνουμε τα είδη των φωτογραφιών που θα μας γοητεύσουν και θα μας επιτρέψουν να πιάσουμε μια γεύση από τον κόσμο των καλλιτεχνών.

[*Όλες οι κατηγορίες Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας είναι αποδεκτές (Αφηρημένη, Τοπίο, Γυμνό, Πορτραίτο και κάθε άλλη κατηγορία που πιστεύετε ότι αξίζει να εκτεθεί)]

 

Αναγγελία επιλογών: Μέχρι τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017
Έκθεση: Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου – Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018

Υποβάλετε τις φωτογραφίες σας δωρεάν
Προθεσμία: Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017

Οδηγίες για τις συμμετοχές: http://www.blankwallgallery.com/contest-guidelines-free/


Fine Art

Fine art is the way photographers see the world around them and communicate it to their viewers. It’s a totally personal way of expression, which helps all of us realize what happens in the mind of a photographer. It is our window to the artist’s world and that is why it is so fascinating.
We, in Blank Wall Gallery are looking for the kind of photographs that will enchant us and allow us to catch a glimpse of the artists’ world.

[*All categories of Fin art accepted (Abstract, Landscape, Nudes, Portrait and any other category you believe it is worth displaying)]

Choices Announced: Until Monday December 18, 2017
Exhibition: Friday February 2 – Thursday February 15, 2018

Submit your photos for free
Deadline: Thursday December 14, 2017

Contest guidelines: http://www.blankwallgallery.com/contest-guidelines-free/