Αλέξανδρος Τσούτης: “Αναζητώ τον Άνθρωπο. Τον Άνθρωπο που διατηρεί την αυθεντικότητά του”

Ο Αλέξανδρος Τσούτης φωτογραφικά αναζητά τον άνθρωπο που διατηρεί την αυθεντικότητά του, επηρεασμένος όσο το δυνατό λιγότερο από την παγκοσμιοποίηση.