Επικοινωνία : press[at]photologio.gr
Φόρτωση Εκδηλώσεις
Βρείτε Εκδηλώσεις

Πλοήγηση Προβολών Εκδήλωσης

Εκδηλώσεις για Απρίλιος 2018

Πλοηγός Μήνα Ημερολογίου

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
26

Portraits and figures of light | Ελισάβετ Κατσαμάκη

Selfimages

Paperwork and the Will of Capital

Silent Waters

Cityscapes

Η Δοκιμασία του Χρόνου

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Ο φωτογράφος Γιώργος Σεφέρης

27

Portraits and figures of light | Ελισάβετ Κατσαμάκη

Selfimages

Paperwork and the Will of Capital

Silent Waters

Cityscapes

Η Δοκιμασία του Χρόνου

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Ο φωτογράφος Γιώργος Σεφέρης

28

Portraits and figures of light | Ελισάβετ Κατσαμάκη

Selfimages

Paperwork and the Will of Capital

Cityscapes

Η Δοκιμασία του Χρόνου

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Ο φωτογράφος Γιώργος Σεφέρης

29

Portraits and figures of light | Ελισάβετ Κατσαμάκη

Selfimages

Paperwork and the Will of Capital

Cityscapes

Η Δοκιμασία του Χρόνου

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Ο φωτογράφος Γιώργος Σεφέρης

30

Portraits and figures of light | Ελισάβετ Κατσαμάκη

Selfimages

Paperwork and the Will of Capital

Η Δοκιμασία του Χρόνου

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Ο φωτογράφος Γιώργος Σεφέρης

Aydin Sadikhov | Ατομική έκθεση φωτογραφίας

31

Portraits and figures of light | Ελισάβετ Κατσαμάκη

Selfimages

Paperwork and the Will of Capital

Η Δοκιμασία του Χρόνου

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Ο φωτογράφος Γιώργος Σεφέρης

Aydin Sadikhov | Ατομική έκθεση φωτογραφίας

1

Portraits and figures of light | Ελισάβετ Κατσαμάκη

Selfimages

Paperwork and the Will of Capital

Η Δοκιμασία του Χρόνου

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Ο φωτογράφος Γιώργος Σεφέρης

Aydin Sadikhov | Ατομική έκθεση φωτογραφίας

2

Portraits and figures of light | Ελισάβετ Κατσαμάκη

Selfimages

Paperwork and the Will of Capital

Η Δοκιμασία του Χρόνου

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Ο φωτογράφος Γιώργος Σεφέρης

Aydin Sadikhov | Ατομική έκθεση φωτογραφίας

3

Portraits and figures of light | Ελισάβετ Κατσαμάκη

Selfimages

Paperwork and the Will of Capital

Η Δοκιμασία του Χρόνου

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Ο φωτογράφος Γιώργος Σεφέρης

Aydin Sadikhov | Ατομική έκθεση φωτογραφίας

4

Portraits and figures of light | Ελισάβετ Κατσαμάκη

Selfimages

Paperwork and the Will of Capital

Η Δοκιμασία του Χρόνου

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Ο φωτογράφος Γιώργος Σεφέρης

Aydin Sadikhov | Ατομική έκθεση φωτογραφίας

5

Portraits and figures of light | Ελισάβετ Κατσαμάκη

Selfimages

Paperwork and the Will of Capital

Η Δοκιμασία του Χρόνου

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Ο φωτογράφος Γιώργος Σεφέρης

Aydin Sadikhov | Ατομική έκθεση φωτογραφίας

6

Portraits and figures of light | Ελισάβετ Κατσαμάκη

Selfimages

Η Δοκιμασία του Χρόνου

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Ο φωτογράφος Γιώργος Σεφέρης

7

Selfimages

Η Δοκιμασία του Χρόνου

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Ο φωτογράφος Γιώργος Σεφέρης

8

Selfimages

Η Δοκιμασία του Χρόνου

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Ο φωτογράφος Γιώργος Σεφέρης

9

Selfimages

Η Δοκιμασία του Χρόνου

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Ο φωτογράφος Γιώργος Σεφέρης

10

Selfimages

Η Δοκιμασία του Χρόνου

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Ο φωτογράφος Γιώργος Σεφέρης

11

Selfimages

Η Δοκιμασία του Χρόνου

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Ο φωτογράφος Γιώργος Σεφέρης

12

Selfimages

Η Δοκιμασία του Χρόνου

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Ο φωτογράφος Γιώργος Σεφέρης

13

Selfimages

Η Δοκιμασία του Χρόνου

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Ο φωτογράφος Γιώργος Σεφέρης

Όψεις της Ανεξάρτητης Εικαστικής Δημιουργίας στην Ελλάδα του σήμερα

Περί Φωτογραφίας

14

Selfimages

Η Δοκιμασία του Χρόνου

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Ο φωτογράφος Γιώργος Σεφέρης

Όψεις της Ανεξάρτητης Εικαστικής Δημιουργίας στην Ελλάδα του σήμερα

Περί Φωτογραφίας

15

Selfimages

Η Δοκιμασία του Χρόνου

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Ο φωτογράφος Γιώργος Σεφέρης

Περί Φωτογραφίας

HOME

16

Selfimages

Η Δοκιμασία του Χρόνου

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Ο φωτογράφος Γιώργος Σεφέρης

Περί Φωτογραφίας

HOME

17

Selfimages

Η Δοκιμασία του Χρόνου

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Ο φωτογράφος Γιώργος Σεφέρης

Περί Φωτογραφίας

HOME

Μια χώρα για όλα τα μάτια

18

Selfimages

Η Δοκιμασία του Χρόνου

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Ο φωτογράφος Γιώργος Σεφέρης

Περί Φωτογραφίας

HOME

Μια χώρα για όλα τα μάτια

19

Selfimages

Η Δοκιμασία του Χρόνου

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Ο φωτογράφος Γιώργος Σεφέρης

Περί Φωτογραφίας

HOME

Μια χώρα για όλα τα μάτια

Lines

20

Selfimages

Η Δοκιμασία του Χρόνου

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Ο φωτογράφος Γιώργος Σεφέρης

HOME

Μια χώρα για όλα τα μάτια

Lines

Portraits

21

Selfimages

Η Δοκιμασία του Χρόνου

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Ο φωτογράφος Γιώργος Σεφέρης

Μια χώρα για όλα τα μάτια

Lines

Portraits

22

Selfimages

Η Δοκιμασία του Χρόνου

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Μια χώρα για όλα τα μάτια

Lines

Portraits

23

Selfimages

Η Δοκιμασία του Χρόνου

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Μια χώρα για όλα τα μάτια

Lines

Portraits

24

Selfimages

Η Δοκιμασία του Χρόνου

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Μια χώρα για όλα τα μάτια

Lines

Portraits

25

Selfimages

Η Δοκιμασία του Χρόνου

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Μια χώρα για όλα τα μάτια

Lines

Portraits

26

Selfimages

Η Δοκιμασία του Χρόνου

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Μια χώρα για όλα τα μάτια

Lines

Portraits

27

Selfimages

Η Δοκιμασία του Χρόνου

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Μια χώρα για όλα τα μάτια

Lines

Portraits

28

Selfimages

Η Δοκιμασία του Χρόνου

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Μια χώρα για όλα τα μάτια

Lines

Portraits

29

Selfimages

Η Δοκιμασία του Χρόνου

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Μια χώρα για όλα τα μάτια

Lines

Portraits

30

Selfimages

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Μια χώρα για όλα τα μάτια

Lines

Portraits

1

Selfimages

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Μια χώρα για όλα τα μάτια

Lines

Portraits

2

Selfimages

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Μια χώρα για όλα τα μάτια

Lines

Portraits

3

Selfimages

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Μια χώρα για όλα τα μάτια

Lines

Portraits

4

Selfimages

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Μια χώρα για όλα τα μάτια

5

Selfimages

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

Μια χώρα για όλα τα μάτια

6

Selfimages

Ο Fred Boissonas στην Αίγυπτο

+ Export Events