Επικοινωνία : press[at]photologio.gr
Φόρτωση Εκδηλώσεις
Βρείτε Εκδηλώσεις

Πλοήγηση Προβολών Εκδήλωσης

Εκδηλώσεις για Ιούνιος 2018

Πλοηγός Μήνα Ημερολογίου

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
28

Selfimages

ΗΔΥΦΩΣ | ΜΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 2018

“Έρμα ‘ν’ τά μάτια…”

Μίλησε μνήμη

“Φωτογράφος και αγαπημένη”

Στον δρόμο

Όνειρα

Ψηφίδες Κόσμων

PLASEABO

People

29

Selfimages

ΗΔΥΦΩΣ | ΜΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 2018

“Έρμα ‘ν’ τά μάτια…”

Μίλησε μνήμη

“Φωτογράφος και αγαπημένη”

Στον δρόμο

Όνειρα

Ψηφίδες Κόσμων

30

Selfimages

ΗΔΥΦΩΣ | ΜΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 2018

“Έρμα ‘ν’ τά μάτια…”

Μίλησε μνήμη

“Φωτογράφος και αγαπημένη”

Στον δρόμο

Όνειρα

Ψηφίδες Κόσμων

31

Selfimages

ΗΔΥΦΩΣ | ΜΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 2018

“Έρμα ‘ν’ τά μάτια…”

Μίλησε μνήμη

“Φωτογράφος και αγαπημένη”

Στον δρόμο

Όνειρα

Ψηφίδες Κόσμων

1

Selfimages

ΗΔΥΦΩΣ | ΜΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 2018

“Έρμα ‘ν’ τά μάτια…”

Μίλησε μνήμη

“Φωτογράφος και αγαπημένη”

Στον δρόμο

Όνειρα

Landscapes

Μετρονόμος

Hypothesis

2

Selfimages

ΗΔΥΦΩΣ | ΜΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 2018

“Έρμα ‘ν’ τά μάτια…”

Μίλησε μνήμη

“Φωτογράφος και αγαπημένη”

Στον δρόμο

Όνειρα

Landscapes

Μετρονόμος

Hypothesis

3

Selfimages

ΗΔΥΦΩΣ | ΜΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 2018

“Έρμα ‘ν’ τά μάτια…”

Μίλησε μνήμη

“Φωτογράφος και αγαπημένη”

Στον δρόμο

Όνειρα

Landscapes

Μετρονόμος

Hypothesis

4

Selfimages

“Έρμα ‘ν’ τά μάτια…”

Μίλησε μνήμη

“Φωτογράφος και αγαπημένη”

Στον δρόμο

Όνειρα

Landscapes

Μετρονόμος

Hypothesis

W γένος θηλυκό

5

Selfimages

“Έρμα ‘ν’ τά μάτια…”

Μίλησε μνήμη

“Φωτογράφος και αγαπημένη”

Στον δρόμο

Όνειρα

Landscapes

Μετρονόμος

Hypothesis

W γένος θηλυκό

6

Selfimages

“Έρμα ‘ν’ τά μάτια…”

Μίλησε μνήμη

“Φωτογράφος και αγαπημένη”

Στον δρόμο

Όνειρα

Landscapes

Μετρονόμος

Hypothesis

W γένος θηλυκό

7

Selfimages

“Έρμα ‘ν’ τά μάτια…”

Μίλησε μνήμη

“Φωτογράφος και αγαπημένη”

Στον δρόμο

Landscapes

Μετρονόμος

Hypothesis

W γένος θηλυκό

“#My_Greece” | Athens Technopolis Jazz Festival

8

Selfimages

“Έρμα ‘ν’ τά μάτια…”

Μίλησε μνήμη

“Φωτογράφος και αγαπημένη”

Στον δρόμο

Landscapes

Μετρονόμος

Hypothesis

W γένος θηλυκό

“#My_Greece” | Athens Technopolis Jazz Festival

9

Selfimages

“Έρμα ‘ν’ τά μάτια…”

Μίλησε μνήμη

“Φωτογράφος και αγαπημένη”

Στον δρόμο

Landscapes

Μετρονόμος

Hypothesis

W γένος θηλυκό

“#My_Greece” | Athens Technopolis Jazz Festival

10

Selfimages

“Έρμα ‘ν’ τά μάτια…”

Μίλησε μνήμη

“Φωτογράφος και αγαπημένη”

Στον δρόμο

Landscapes

Μετρονόμος

Hypothesis

W γένος θηλυκό

“#My_Greece” | Athens Technopolis Jazz Festival

11

Selfimages

“Έρμα ‘ν’ τά μάτια…”

“Φωτογράφος και αγαπημένη”

Στον δρόμο

Landscapes

Μετρονόμος

Hypothesis

After the Party

Athens Photo Festival 2018 – Exhibitions

2+1 Γυμνές Απόψεις

12

Selfimages

“Έρμα ‘ν’ τά μάτια…”

“Φωτογράφος και αγαπημένη”

Στον δρόμο

Landscapes

Μετρονόμος

Hypothesis

After the Party

Athens Photo Festival 2018 – Exhibitions

2+1 Γυμνές Απόψεις

13

Selfimages

“Έρμα ‘ν’ τά μάτια…”

“Φωτογράφος και αγαπημένη”

Στον δρόμο

Landscapes

Μετρονόμος

Hypothesis

After the Party

Athens Photo Festival 2018 – Exhibitions

2+1 Γυμνές Απόψεις

14

Selfimages

“Έρμα ‘ν’ τά μάτια…”

“Φωτογράφος και αγαπημένη”

Στον δρόμο

Landscapes

Μετρονόμος

Hypothesis

After the Party

Athens Photo Festival 2018 – Exhibitions

Φάος: Έκθεση Α/Μ Αναλογικής Φωτογραφίας 2018

15

Selfimages

“Έρμα ‘ν’ τά μάτια…”

“Φωτογράφος και αγαπημένη”

Στον δρόμο

After the Party

Athens Photo Festival 2018 – Exhibitions

Φάος: Έκθεση Α/Μ Αναλογικής Φωτογραφίας 2018

H φωτογραφία στην πλατεία

Hiraeth

In.No.Time

16

Selfimages

“Έρμα ‘ν’ τά μάτια…”

“Φωτογράφος και αγαπημένη”

Στον δρόμο

After the Party

Athens Photo Festival 2018 – Exhibitions

Φάος: Έκθεση Α/Μ Αναλογικής Φωτογραφίας 2018

H φωτογραφία στην πλατεία

Hiraeth

In.No.Time

17

Selfimages

“Έρμα ‘ν’ τά μάτια…”

“Φωτογράφος και αγαπημένη”

Στον δρόμο

After the Party

Athens Photo Festival 2018 – Exhibitions

Φάος: Έκθεση Α/Μ Αναλογικής Φωτογραφίας 2018

H φωτογραφία στην πλατεία

Hiraeth

In.No.Time

18

Selfimages

“Έρμα ‘ν’ τά μάτια…”

“Φωτογράφος και αγαπημένη”

Στον δρόμο

After the Party

Athens Photo Festival 2018 – Exhibitions

Φάος: Έκθεση Α/Μ Αναλογικής Φωτογραφίας 2018

Hiraeth

In.No.Time

Το οικείο

19

Selfimages

“Έρμα ‘ν’ τά μάτια…”

“Φωτογράφος και αγαπημένη”

Στον δρόμο

After the Party

Athens Photo Festival 2018 – Exhibitions

Φάος: Έκθεση Α/Μ Αναλογικής Φωτογραφίας 2018

Hiraeth

In.No.Time

Το οικείο

20

Selfimages

“Έρμα ‘ν’ τά μάτια…”

“Φωτογράφος και αγαπημένη”

Στον δρόμο

After the Party

Athens Photo Festival 2018 – Exhibitions

Φάος: Έκθεση Α/Μ Αναλογικής Φωτογραφίας 2018

Hiraeth

In.No.Time

Ματίς – Γκάμπο, Οι χρονικογράφοι του Μακόντο: Όταν η φωτογραφία συναντά τη λογοτεχνία

21

Selfimages

“Έρμα ‘ν’ τά μάτια…”

“Φωτογράφος και αγαπημένη”

Στον δρόμο

After the Party

Athens Photo Festival 2018 – Exhibitions

Φάος: Έκθεση Α/Μ Αναλογικής Φωτογραφίας 2018

Hiraeth

In.No.Time

Ματίς – Γκάμπο, Οι χρονικογράφοι του Μακόντο: Όταν η φωτογραφία συναντά τη λογοτεχνία

22

Selfimages

“Έρμα ‘ν’ τά μάτια…”

“Φωτογράφος και αγαπημένη”

Στον δρόμο

After the Party

Athens Photo Festival 2018 – Exhibitions

Φάος: Έκθεση Α/Μ Αναλογικής Φωτογραφίας 2018

Hiraeth

In.No.Time

Ματίς – Γκάμπο, Οι χρονικογράφοι του Μακόντο: Όταν η φωτογραφία συναντά τη λογοτεχνία

23

Selfimages

“Έρμα ‘ν’ τά μάτια…”

“Φωτογράφος και αγαπημένη”

Στον δρόμο

After the Party

Athens Photo Festival 2018 – Exhibitions

Φάος: Έκθεση Α/Μ Αναλογικής Φωτογραφίας 2018

Hiraeth

Ματίς – Γκάμπο, Οι χρονικογράφοι του Μακόντο: Όταν η φωτογραφία συναντά τη λογοτεχνία

“Athens Twice Seen”

24

Selfimages

“Έρμα ‘ν’ τά μάτια…”

“Φωτογράφος και αγαπημένη”

Στον δρόμο

After the Party

Athens Photo Festival 2018 – Exhibitions

Hiraeth

Ματίς – Γκάμπο, Οι χρονικογράφοι του Μακόντο: Όταν η φωτογραφία συναντά τη λογοτεχνία

“Athens Twice Seen”

Unseen

25

Selfimages

“Έρμα ‘ν’ τά μάτια…”

“Φωτογράφος και αγαπημένη”

Στον δρόμο

After the Party

Athens Photo Festival 2018 – Exhibitions

Hiraeth

Ματίς – Γκάμπο, Οι χρονικογράφοι του Μακόντο: Όταν η φωτογραφία συναντά τη λογοτεχνία

“Athens Twice Seen”

Unseen

26

Selfimages

“Έρμα ‘ν’ τά μάτια…”

“Φωτογράφος και αγαπημένη”

Στον δρόμο

After the Party

Athens Photo Festival 2018 – Exhibitions

Hiraeth

Ματίς – Γκάμπο, Οι χρονικογράφοι του Μακόντο: Όταν η φωτογραφία συναντά τη λογοτεχνία

“Athens Twice Seen”

Unseen

27

Selfimages

“Έρμα ‘ν’ τά μάτια…”

“Φωτογράφος και αγαπημένη”

Στον δρόμο

After the Party

Athens Photo Festival 2018 – Exhibitions

Ματίς – Γκάμπο, Οι χρονικογράφοι του Μακόντο: Όταν η φωτογραφία συναντά τη λογοτεχνία

“Athens Twice Seen”

Unseen

28

Selfimages

“Έρμα ‘ν’ τά μάτια…”

“Φωτογράφος και αγαπημένη”

Στον δρόμο

After the Party

Athens Photo Festival 2018 – Exhibitions

Ματίς – Γκάμπο, Οι χρονικογράφοι του Μακόντο: Όταν η φωτογραφία συναντά τη λογοτεχνία

“Athens Twice Seen”

Unseen

29

Selfimages

“Έρμα ‘ν’ τά μάτια…”

“Φωτογράφος και αγαπημένη”

Στον δρόμο

After the Party

Athens Photo Festival 2018 – Exhibitions

Ματίς – Γκάμπο, Οι χρονικογράφοι του Μακόντο: Όταν η φωτογραφία συναντά τη λογοτεχνία

“Athens Twice Seen”

Unseen

30

Selfimages

“Έρμα ‘ν’ τά μάτια…”

“Φωτογράφος και αγαπημένη”

Στον δρόμο

Athens Photo Festival 2018 – Exhibitions

Ματίς – Γκάμπο, Οι χρονικογράφοι του Μακόντο: Όταν η φωτογραφία συναντά τη λογοτεχνία

“Athens Twice Seen”

Unseen

1

Selfimages

“Φωτογράφος και αγαπημένη”

Στον δρόμο

Athens Photo Festival 2018 – Exhibitions

Ματίς – Γκάμπο, Οι χρονικογράφοι του Μακόντο: Όταν η φωτογραφία συναντά τη λογοτεχνία

“Athens Twice Seen”

Unseen

+ Export Events