Επικοινωνία : press[at]photologio.gr

Dorothea Lange

Η κάμερα είναι ένα όργανο που διδάσκει στους ανθρώπους πώς να βλέπουν χωρίς κάμερα – Dorothea Lange

Περισσότερα ›