Επικοινωνία : press[at]photologio.gr

Παρουσίαση της συζήτησης “Το Κοινωνικό πρόσωπο του Έλληνα φωτογράφου”

Περισσότερα ›

Richard Koci Hernandez: “Άπαξ και μια εικόνα εκτίθεται στη δημόσια ροή συνείδησης, τότε ανήκει στο πρόσωπο που την βλέπει και αφήνει στην άκρη τη δική μου αντίληψη και τις προθέσεις της”

Περισσότερα ›

Richard Koci Hernandez: “Once the image is in the public stream-of-consciousness it belongs to the person viewing it and really leaves my grasp and its intentions”

Περισσότερα ›

Φωτογραφία και πνευματικά δικαιώματα (… γράφει ο Θεόδωρος Χίου*)

Περισσότερα ›

Πραγματεία περί εικόνας … (γράφει ο Βασίλης Γεροντάκος)

Περισσότερα ›

Χριστούγεννα 2017 | Ευχές

Περισσότερα ›

Σεμινάριο ΑΣΚΤ | Περί Τοπίου – Εικόνες, Συναισθήματα, Πολιτική

Περισσότερα ›

Χριστούγεννα 2017 | Γιώργος Νύχας (Jorge_Nyx)

Περισσότερα ›

Χριστούγεννα 2017 | Γρηγόρης Ζιάβρας

Περισσότερα ›

Χριστούγεννα 2017 | Τζένη Γεωργακάκου

Περισσότερα ›

Επόμενη σελίδα: »