Ο Άκης Δέτσης επιλέγει …

Ο Άκης Δέτσης επιλέγει …

Για το photologio, o φωτογράφος Άκης Δέτσης ανασύρει από το προσωπικό του αρχείο 4+1 αγαπημένες του φωτογραφίες, και μας τις παρουσιάζει μαζί με προσωπικές σκέψεις και αναμνήσεις …


«Σχεδιάζω τοπία με αυτά που νιώθω…»

Fernanto Pessoa, Το βιβλίο της ανησυχίας

Άκης Δέτσης

Από νωρίς ένα από τα θέματα που με ενδιέφεραν ήταν η φωτογραφική αποτύπωση της ανθρώπινης μορφής μέσα στον αστικό χώρο με όρους διαφορετικούς από αυτούς της κλασσικής φωτογραφίας δρόμου.

Στην αρχή ασυνείδητα και αρκετά αργότερα πιο μεθοδικά, προσπάθησα να  πετύχω μία πιο δραματική σχέση των συνθετικών μερών της φόρμας της κάθε φωτογραφίας, έτσι ώστε το αποτέλεσμα, είτε σαν περιγραφή είτε σαν μεταφορά, να υποδηλώνει κάτι για την συνθήκη μέσα στην οποία ζούμε.


Άκης Δέτσης

Στις φωτογραφίες μου πλέον το αστικό περιβάλλον αρχίζει και μετατρέπεται από απλό σκηνικό σε ενεργό παράγοντα της σύνθεσης κάθε φωτογραφίας. Η γεωμετρία των αρχιτεκτονικών δομών τονίζεται με έντονο τρόπο, η φόρμα συνολικά γίνεται πιο αυστηρή.


Άκης Δέτσης

Οι ανθρώπινες μορφές αποτυπώνονται από απόσταση, να περιέχονται μέσα σε όγκους που τις περικλείουν. Πολύ συχνά η τρίτη διάσταση συμπιέζεται και η φόρμα γίνεται πολύ σφιχτή, στοιχείο που δημιουργεί μία αίσθηση εγκλεισμού.


Άκης Δέτσης

Οι ανθρώπινες μορφές, εγκλωβισμένες από την ασφυκτική αυτή φόρμα, δείχνουν να εκπέμπουν μία αίσθηση ακινησίας και στασιμότητας. Χωρίς διέξοδο διαφυγής, παραμένουν μετέωρες σε έναν ανοίκειο χώρο.


Ο Άκης Δέτσης επιλέγει … Robert Adams 

Robert Adams (1937 – )

Η επιλογή του έγινε όχι μόνο λόγω του σημαντικού φωτογραφικού του έργου αλλά διότι έχει γράψει πολλά και αξιόλογα δοκίμια για την φωτογραφία.

“Why is Form beautiful? Because, I think, it helps us confront our worst fear: the suspicion that life may be chaos and that therefore our suffering is without meaning.”

«Γιατί η φόρμα είναι όμορφη; Γιατί, νομίζω, μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε τον χειρότερο φόβο μας: την υποψία ότι η ζωή μπορεί να είναι χάος και ότι επομένως τα βάσανά μας είναι χωρίς νόημα.»

Robert Adams


Info:
O Άκης Δέτσης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963 και φωτογραφίζει από το 1991.
Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε 4 ατομικές εκθέσεις φωτογραφίας και έχει πάρει μέρος σε αρκετές ομαδικές.
Έχει κυκλοφορήσει τέσσερα φωτογραφικά λευκώματα:
«ΧΩΡΟΙ»/1998/Φωτοχώρος, «ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ»/2008/tetarto, «ΠΡΟΒΟΛΗ»/2017/αυτο-έκδοση,
«STILLLIFE»/2019/ αυτο-έκδοση.
Δείγματα της δουλειάς του έχουν δημοσιευτεί σε φωτογραφικά περιοδικά και ιστοσελίδες και έχουν παρουσιαστεί σε φωτογραφικές εκδηλώσεις.
Web: www.akisdetsis.com